Van mantelzorg naar thuiszorg: zo bewaak je je grenzen

Heel wat mantelzorgers bevinden zich in een situatie die te vergelijken valt met een klassieke werksituatie. Vaak bied je voor een lange tijd de nodige zorg aan, wat zich dikwijls vertaalt in zware inspanningen (fysiek en/of mentaal) - zonder er ook effectief een loon voor te krijgen. En hoewel je die zorg aanbiedt uit liefde en je het de ‘normale gang van zaken’ vindt, moet je toch opletten dat je je grenzen goed blijft bewaken.

Doe je dit niet, dan kan je - ook als mantelzorger - te kampen krijgen met een burn-out. Merk je dat je draagkracht begint te minderen? Trek dan aan de alarmbel: praat met vrienden en familie - en denk na over het inschakelen van een verzorgende die een deel van jouw taken zal overnemen.

De cijfers zeggen alles: je bent niet alleen

In 2015 werd er een grootse enquête binnen het Vlaams Gewest afgenomen. Het doel: een breder - en beter - zicht krijgen op de nood aan thuiszorg, de mate van mantelzorg en de algemene zorgafhankelijkheid. 6000 mensen werden bevraagd. Het resultaat: één op vijf Vlamingen tussen 45 en 75 jaar verleent mantelzorg. Wanneer we dit omrekenen, staat dit aantal gelijk aan 121.000 voltijdse jobs.


Waarmee we willen zeggen: wat jij momenteel aan het doen bent, inclusief eventuele worstelingen… je staat er niet alleen voor. Belangrijk om in het achterhoofd te houden: hulp vragen is helemaal oké - en moedigen wij altijd aan. Mantelzorg is tenslotte, in de meeste gevallen, geen kortstondig iets. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde periode tot boven de 6 jaar ligt. Da’s lang, om alleen te dragen. Zéker wanneer hulp nét om de hoek staat te wachten, trappelend om jou te ondersteunen.

Melissa zegt...
"Door de zorg voor mijn mama deels over te dragen aan Gezinszorg Villers, wonnen we beide aan meer levenskwaliteit. Daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor - en mijn mama ook!"

De toename van mantelzorg heeft nood aan professionele hulp

De grote groei binnen het aantal mantelzorgers in het Vlaams Gewest valt niet te ontkennen. Uit onderzoek blijkt dat er, dankzij mantelzorgers, minstens 71.000 rusthuisopnames zijn uit- of afgesteld. Een mooie en bewonderenswaardige evolutie - maar wel één die op zijn eind zit. Het ziet er niet naar uit dat dit aantal nog zal stijgen, tenminste: niet wanneer er geen professionele hulp aan toegevoegd wordt.

Enter: de thuis- en ouderenzorg van Gezinszorg Villers. Onze professionals weten precies hoe en waar ze mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen, waardoor zowel zorgverlener als zorgbehoevende krijgt waar hij/zij nood aan heeft.

Verzorgster zit bij vrouw

Een duidelijke taakverdeling

Wanneer je als mantelzorger de stap neemt professionele thuiszorg in te schakelen, kies je voor een aanvulling en ondersteuning. Met andere woorden: je moet niets ‘afgeven’ wat je niet wil afgeven. We hebben een gesprek met jou en de zorgbehoevende, waar we onderzoeken op welke manier we jou het beste kunnen ondersteunen - zonder grenzen te overschrijden.

Over het algemeen merken we op dat er een duidelijke taakverdeling bestaat tussen beide partijen: een regeling waar onze cliënten veel baat bij hebben - zowel mentaal als fysiek. De thuisverzorgende neemt over het algemeen de iets ‘zwaardere’ taken op, zoals persoonlijke verzorging en het gros van het huishoudelijk werk. De mantelzorger kan zich dan focussen op de lichtere taken, maar kan zo ook een grotere focus leggen op de leuke aspecten van mantelzorgen: quality time met elkaar spenderen, (opnieuw) connecteren.

Verzorgster lacht naar baby

De verzorgenden van Gezinszorg Villers geven jou meer ademruimte

En dat is eigenlijk het belangrijkste om vandaag te onthouden. Onze verzorgenden brengen de nodige professionaliteit en expertise in huis, zodat jij even kan afremmen, rust nemen, ademen. Neem tijd voor jezelf, je familie, je vrienden. Wij nemen met plezier de taken over die voor jou het zwaarst wegen - zodat mantelzorg én zelfzorg vanaf nu hand in hand gaan.

Meer weten over thuiszorg?

Wij helpen graag!