Wanneer hebben mantelzorgers recht op financiële tegemoetkoming?

Wanneer jij zorg draagt voor een (tijdelijk) hulpbehoevende vriend of familielid, mag jij jezelf een mantelzorger noemen. Dat wil zeggen dat jij volledig vrijwillig de zorg van de persoon in kwestie opneemt, naast je eigen baan en huishouden. Mantelzorgers zijn dan ook broodnodig in onze maatschappij - al mogen we niet vergeten hoe zwaar het kan zijn om dit op te nemen.

Daarom bestaan er, onder bepaalde voorwaarden, een aantal premies en tegemoetkomingen om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Wij sommen ze voor je op - ga zeker na of jij in aanmerking komt!

Het zorgbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming

Eerst en vooral: de hulp van de Vlaamse Sociale Bescherming, oftewel de Vlaamse zorgverzekering. Zij keren een maandelijkse premie uit aan zorgbehoevenden voor ‘t betalen van niet-medische zorg (waaronder dus mantelzorg) - als ze thuis blijven wonen. Dit gaat over een tegemoetkoming van 130 euro per maand die niet belastbaar is.

Voor wie?

De VSB keert twee soorten zorgbudgetten uit. Enerzijds voor residentiële zorg (inwoners van een wzc, een rusthuis of een verzorgingstehuis), anderzijds voor mantel- en thuiszorg - wat iets relevanter is voor dit artikel. Dit laatste geldt voor personen die zorg nodig hebben, maar thuis blijven wonen, en dus hulp krijgen van vrienden, familie, of professionele hulp zoals die van ons. Met andere woorden: dit budget kan zowel ingezet worden om de mantelzorger te betalen - als om te kiezen voor professionele gezinshulp.

Hoe krijg ik het?

Het gebeurt dat de zorgbehoevende deze premie automatisch krijgt, maar waarschijnlijk moet je een aanvraagformulier indienen bij je zorgkas. Deze zal binnen de drie maanden beslissen of jouw aanvraag wordt goedgekeurd. Indien dit het geval is, telt dit voor minstens zes maand wanneer het over de premie voor mantel- en thuiszorg gaat. Wordt je aanvraag afgekeurd en ben je het hier niet mee eens? Dan kan je dit aanvechten bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Verzorgster geeft aardbeien

Gemeentelijke premie voor mantelzorgers

Naast het zorgbudget zijn er ook heel wat steden en gemeenten die daarbovenop een ‘gemeentelijke mantelzorgpremie’ geven. Dit bedrag wordt maandelijks of jaarlijks toegekend - en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Een groot verschil met het zorgbudget: deze premie mag je vrij besteden en moet dus niet verplicht naar de niet-medische kosten gaan.

Voor wie?

De gemeenten kennen deze premie ofwel aan de zorgbehoevende ofwel aan de mantelzorger toe. Ook dit hangt af van het gemeentebestuur.

Hoe krijg ik het?

Eerst en vooral is het belangrijk om weten dat niet elke gemeente een mantelzorgpremie uitkeert. Om te weten te komen of jij in aanmerking komt, raden we je aan om eerst contact op te nemen met je ziekenfonds, het OCMW of je gemeentebestuur. Zij kunnen je het best informeren over de premie in jouw gemeente, of je er recht op hebt en hoe je deze aanvraagt.

Antoine doet uitstap met verzorgende

Aanmoedigingspremie

De zogenaamde ‘aanmoedigingspremie’ is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse Overheid kan krijgen. Deze komt dus bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA.

Voor wie?

Voor iedereen werkzaam in de privésector of socialprofitsector die tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof opneemt.

Hoe krijg ik het?

Door deze aanvraag online in te dienen.

Vrouw en man

Thematisch verlof voor mantelzorgers

Het thematisch verlof voor mantelzorgers is een relatief nieuw verlof, te vergelijken met ouderschapsverlof of palliatief verlof. Je kan dit verlof onder drie vormen opnemen. Via een halftijdse onderbreking (je werkt 50%), via een 1/5e onderbreking (je werkt nog 80%) of via een volledige onderbreking. Interessant om weten: het verlof voor mantelzorg is een recht en kan je niet geweigerd worden. Ontdek meer over het exacte bedrag van je onderbrekingsuitkering op de website van de RVA.

Voor wie?

Wanneer je werknemer of ambtenaar bent, kan jij via dit verlof je beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode onderbreken. De persoon voor wie je zorgt hoeft geen familielid te zijn, maar je moet wel erkend mantelzorger voor hen zijn. De onderbrekingsuitkering die je ontvangt is forfaitair en wordt niet berekend op jouw loon.

Hoe krijg ik het?

Belangrijk om hier beroep op te kunnen doen: je moet officieel erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je ‘t verlof wil opnemen. Die erkenningsaanvraag kan je indienen, via een verklaring op eer, bij jouw ziekenfonds. Zij nemen dan de uiteindelijke beslissing - en wanneer deze positief bevonden wordt, duurt deze erkenning minstens één jaar. Let wel: wanneer je thematisch verlof voor mantelzorg aanvraagt, wordt bovenstaande aanmoedigingspremie niet voorzien door de overheid.

Verzorgster en man met boek

Hulp nodig? Gezinszorg Villers staat je bij

Neem jij vandaag de rol van mantelzorger op, maar kan je er wat hulp bij gebruiken? Jij staat er niet alleen voor! Naast premies kan je ook een andere soort hulp inschakelen, zoals bijvoorbeeld thuiszorg. Neem contact op met Gezinszorg Villers en dan bekijken we samen hoe we jou (deels) kunnen ontzorgen door een stukje van de zorg over te nemen.

Dat kan op vaste basis, maar ook voor tijdens een kortere periode, wat we respijtzorg noemen. Jij kiest, wij helpen. Tot snel?

Op zoek naar ondersteuning?

Wij helpen graag!