Omgaan met dementie

Dementie is een hedendaags onderwerp dat niet gemakkelijk is om mee om te gaan. Dit is lastig voor zowel degene met de ziekte als de familie om hem heen. Het kan een uitdagende situatie creƫren. Hoe pak je dit het beste aan? Wij vinden het belangrijk om gepersonaliseerde hulp te bieden op een empathische manier en helpen je graag verder.

Informeer jezelf over dementie

Het is belangrijk om te begrijpen wat de symptomen inhouden en hier dus informatie over op te zoeken. Dit zorgt ervoor dat je het gedrag van de persoon in kwestie kan plaatsen. Dit gedrag kan anders zijn dan dat je gewoon was van hem maar deze symptomen vallen dus te verklaren door de ziekte.

De symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen gaat precies dezelfde symptomen hebben. Door bepaalde zaken op te zoeken over de specifieke symptomen en veranderingen die optreden, zoals geheugenverlies, gedragsveranderingen en verwarring, kan je de situatie beter begrijpen en gepast reageren.

Een veilige en gestructureerde omgeving

Mensen met deze aandoeningen hebben nood aan een veilige en gestructureerde ruimte. Kijk zeker uit voor objecten die mogelijks gevaarlijk zijn zoals een losliggende mat of voorwerpen die op een lastig bereikbare plek liggen.Probeer de dagdagelijkse activiteiten nog meer structuur te geven door de nodige objecten op dezelfde plaats te leggen en zaken zoals eten altijd op hetzelfde uur in dezelfde ruimte te laten plaatsvinden. Zo krijgt de persoon in kwestie meer structuur en gaat dit de verwarring en angst minimaliseren.

Emotionele steun

Familie is heel belangrijk voor iemand met dementie. Ze zijn een warme en waardevolle steun in dit moeilijk proces. Toon begrip, geduld en empathie in je communicatie. Luister actief naar hun verhalen en gedachten en laat hen weten dat je er voor hen bent.

Moedig open communicatie aan, zelfs als de woorden niet altijd kloppen. Belangrijk is om mee in het verhaal te gaan dat je verteld wordt. Dit geeft vertrouwen en laat hem/haar op zijn gemak voelen.

Natuurlijk is het niet enkel belangrijk om de persoon met dementie te steunen. Familie en mantelzorgers worden ook betrokken in deze ziekte. Daarom is het ook essentieel voor hun om steun op te zoeken en aan elkaar te bieden. Niemand staat er alleen voor. Hier over praten met anderen kan een grote, positieve impact hebben en geeft je ook effectief het gevoel dat je er niet alleen voor staat.

Activiteiten en geheugentraining

Door cognitieve stimulatie en geheugentraining te bieden, kun je het welzijn van iemand met dementie bevorderen. Stel eenvoudige, aangepaste activiteiten voor die plezier en een gevoel van voldoening zullen bieden. Denk aan het samen kijken naar fotoalbums, het doen van simpele puzzels en kruiswoordraadsels of het bijhouden van een dagboek. Deze activiteiten kunnen helpen om het geheugen en de cognitieve functies te prikkelen.

Schakel hulp in

Professionele hulp is een perfecte ondersteuning die je met je gezin kan gebruiken in het omgaan met deze lastige situatie. Dementie is niet enkel een aandoening die lastig is. Deze ziekte heeft ook een impact op de rest van de familieleden. Dagelijks word je hiermee geconfronteerd.

Daarom is het belangrijk om mensen in te schakelen die hier ervaring mee hebben. Onze medewerkers van Gezinszorg Villers kunnen op verschillende manieren hulp aanbieden. Dit kan gaan van praktische hulp, zoals persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken, tot emotionele steun geven. Dit kan zowel de familie als de persoon in kwestie helpen. Bij Gezinszorg Villers staan wij altijd voor je klaar!