Wat is de klokkenluidersmelding?

De klokkenluidersregeling, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement, omvat een reeks voorschriften ontworpen om individuen in staat te stellen meldingen te doen van misstanden, illegale activiteiten, fraude, wangedrag of andere onethische praktijken binnen een organisatie, zonder angst voor vergelding. Het vermoeden van een van de genoemde kwesties is eveneens voldoende om een melding te doen.

Een klokkenluider geniet enkel bescherming indien hij of zij een inbreuk op een van volgende wetgevingen meldt:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld, terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming ;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens (GDPR) en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
  • bestrijding van belastingfraude;
  • sociale fraudebestrijding;
  • de financiële belangen van de Europese Unie;
  • inbreuken in verband met de Europese interne markt.

Wie kan een melding doen – klokkenluider?

De melding kan zowel door een interne partij ((ex-) werknemer, vrijwilliger, sollicitant, stagiair,…), alsook door een externe partij (leverancier, aannemer,…) worden gedaan.

Hoe doe je een melding?

 • Je kan anoniem een melding doen via https://globaleaks.villersvzw.....
 • Je kan de melding persoonlijk doen bij de meldingsbeheerder, stuur een mail naar klokkenluider@villersvzw.be om een datum en tijdstip voor de ontmoeting af te spreken.

Voor meer informatie over andere meldingskanalen, bescherming en represaillemogelijkheden, zie:

www.vlaanderen.be/werkingenstructuur

https://www.vlaanderen.be/lokaalbestuur