Samenwerken met professionelen

Doorheen de jaren bouwden we een vertrouwensrelatie op met tal van huisartsen, woonzorgcentra, thuisverplegers, en andere organisaties in de zorgsector. Een onderlinge professionele samenwerking vinden wij essentieel in het uitbouwen van een kwalitatief zorgbeleid. Zo werken wij o.a. samen met Casa Ametza en De Rotonde, waarbij we ondersteuning bieden aan het reeds bestaande zorgpersoneel en samen streven naar verdere taakuitzuivering.

Ja, ik wil met Gezinszorg Villers samenwerken!

Neem contact op

Onze troeven

Heb jij interesse om met Gezinszorg Villers samen te werken of om patiënten aan ons door te verwijzen? Dan wil je vast weten welke meerwaarde wij bieden:

  • Meer dan 480 tevreden medewerkers;
  • Lokale zorg: altijd in de buurt dankzij regionale teams
  • Heel dringend zorg nodig? Wij kunnen onmiddellijk opstarten!
  • Altijd een maatschappelijk werker op intake met kennis van zake;
  • Continuïteit: we streven naar een vast team per cliënt;
  • We betrekken onze medewerkers actief bij het opmaken van onze planningen;
  • Onze zorg is betaalbaar, want het wordt berekend op basis van inkomen en eventuele invaliditeit
  • Extra expertise op het gebied van kansarmoede, dementie, psychische ziektebeelden, en kraamzorg;
  • Wij zijn actief in de vier eerstelijnszones van Antwerpen en de eerstelijnszones Voorkempen (excl. Zandhoven) en Noorderkempen.

Zorg op maat

Wij bieden een flexibele en respectvolle samenwerking. Onze medewerkers werken voornamelijk tussen 8:00u en 17:00u, maar een aangepast voorstel met andere werkuren en/of kortere of langere tijdsblokken is zeker en vast bespreekbaar. Ook inhoudelijk kunnen we tegemoetkomen aan bepaalde noden bij je patiënten.

Een arts uit Klina zegt...
Heel veel patiënten van mij hebben hulp van uw organisatie. Deze mensen spreken vol lof over jullie. Ze worden goed gesoigneerd, met heel veel warmte en menselijkheid. Als ik ooit hulp nodig heb, wil ik die bij uw organisatie aanvragen, want ik wil ook goed gesoigneerd worden.

Een professioneel opleidingscentrum

Naast thuiszorgorganisatie zijn we ook erkend als officieel opleidingscentrum. In samenwerking met VDAB leidt een team van ervaren lesgevers twee keer per jaar een groep cursisten op tot professionele polyvalent verzorgenden. Heb je kandidaten voor deze opleiding of wil je je organisatie aanbieden als stageplaats?

Ontdek onze opleidingen

Ontdek ze hier!

Flyers of een presentatie aanvragen

Ontvang je graag een stapeltje flyers om uit te delen aan je patiënten/cliënten? Of heb je liever dat wij kort onze werking persoonlijk komen voorstellen aan jou en je team? Ben je lesgever en wil je jouw studenten informeren over thuiszorg?

Contacteer ons voor meer informatie

Neem contact op